Obowiązek informacyjny

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest HR Hunters Sp. Z o.o. z siedzibą
w Płocku, przy ulicy Dworcowej 31. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych
Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do
zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.
Chcemy też Ciebie zapewnić, że Twoja zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana.
Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: daniel.salewski@workshop.pl , lub złożyć wniosek
w siedzibie spółki lub Oddziale. Dane kontaktowe do siedziby Spółki lub Oddziałów znajdują się na
stronie www.workshop.pl Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami
komunikacji elektronicznej, na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.
Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom
uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi
pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz
podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych tj. firmy IT,
firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy np. partnerzy
handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich formularzach wypełnionych przez Ciebie będą także
przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub Potencjalnego Pracodawcy na podstawie przepisów
prawa.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż wycofasz
zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy
zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody
zdezaktualizowały się.
Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:
• dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) danych;
• do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje
dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
• ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich
danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą
działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
celu;
• do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie
tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane
niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail daniel.salewski@workshop.pl lub
skontaktuj się z pracownikiem w siedzibie Spółki lub Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się
na stronie www.workshop.pl

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta
osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.
Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak i późniejszego zatrudnienia mogą być
udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej HR Hunters. Pełne dane spółek z grupy
kapitałowej HR Hunters znajdziesz na stronie www.workshop.pl

Wordpress themes JazzSurf