Murarz, Kamieniarz, Brukarz / Bergen

Dziedzina: Budownictwo


Bergen, Norwegia

Mechanik samochodowy rotacja 4/2 lub 5/1

Dziedzina: Budownictwo


Bergen, Norwegia

Operator CNC/ Bergen

Dziedzina: Przemysł


Bergen, Norwegia