Obowiązek informacyjny

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest HR Hunters Sp. Z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ulicy Dworcowej 31 oraz w Krakowie, ul. J.Conrada 51. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.
Chcemy też Ciebie zapewnić, że Twoja zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: post @workshop.no , lub złożyć wniosek w siedzibie spółki lub Oddziale. Dane kontaktowe do siedziby Spółki lub Oddziałów znajdują się na stronie www.workshop.pl.  Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu. Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy np. partnerzy
handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich formularzach wypełnionych przez Ciebie będą także przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub Potencjalnego Pracodawcy na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy
zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:
• dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) danych;
• do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;
• ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą
działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
• do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail jednego z pracowników w siedzibie Spółki lub Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.workshop.pl

 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.
Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Kapitałowej HR Hunters. Pełne dane spółek z grupy kapitałowej HR Hunters znajdziesz na stronie www.workshop.pl oraz www.workshop.no .